Què fem

RS Investors neix amb la voluntat d'oferir als nostres clients la millor rendibilitat i seguretat per les seves inversions i patrimoni, adaptant-nos a les necessitats i perfil de cada client.

Per això, som un equip multidisciplinar que ofereix un servei integral amb capacitat d'analitzar i executar projectes adaptats al perfil inversor del client, alhora que oferim una gestió eficaç i eficient del patrimoni existent.

Volem sentir-nos identificats amb la qualitat, la professionalitat i la proximitat.

Els nostres serveis

  Consultoria   
patrimonial
immobiliària
  Consultoria  
jurídica i
fiscal
Consultoria i
intermediació
immobiliària
    Personal     
Shopper
Immobiliari

La nostra funció es acompanyar al nostre client en la compra de qualsevol actiu immobiliari.

Buscarem, trobarem, negociarem i tancarem la milor opció pel nostre client. Tant si és per invertir, com si busca un pis que hagi de ser la seva llar, el nostre objectiu és donar-li seguretat i estalviar-li temps i diners.

Preguntes freqüents

És un professional que s’encarregarà de fer un estudi personal del teu patrimoni, ingressos i despeses i et proposarà la millor solució segons les teves circumstàncies i objectius vitals, amb la finalitat d’aconseguir la millor optimització i seguretat del teu patrimoni.

A RS Investors treballem amb confidencialitat i transparència absoluta, justificant les decisions que us aconsellem en cada moment i amb un informe per escrit, si així ens ho sol·liciteu.

És un servei integral i independent, tenint en compte les millors opcions del mercat en cada moment, fent un control i seguiment posterior per realitzar les modificacions necessàries en les inversions per seguir obtenint la millor rendibilitat i seguretat.
No descobrim nosaltres el Personal Shopper Immobiliari, són moltes les societats on existeix des de fa anys aquesta figura, encara que no sempre amb aquest nom. Als EUA, per exemple, en les operacions de compra/venda d'immobles sempre existeixen dos intermediaris: el del comprador i el del venedor. D'aquesta manera s’intenta evitar el conflicte d’interessos.

La funció del PS és acompanyar al comprador (particular, inversor o societat patrimonial) en les operacions de compra de qualsevol actiu immobiliari. El PS representa i defensa, de forma exclusiva, al seu comprador.

Les tasques que realitzem com a PS en nom del comprador són:

» Recerca de l'immoble segons els criteris acordats amb el client.
» Visites als immobles per fer una primera selecció.
» Segones visites acompanyant al nostre client, fins la
selecció definitiva.
» Negociació del preu i resta de condicions amb la propietat de l'immoble o l'intermediari que tingui encomanada l'operació.
» Assessorament per l'obtenció de finançament, en cas de ser necessari.
» Comprovació de tota la documentació per poder dur a terme la compravenda.
» Acompanyament fins el dia de signatura a la Notaria.
» Verificació de la tramitació posterior a la compravenda: inscripció registral, cancel·lació registral, constitució hipoteca...
» Assessorament en l'execució d’obres de l'habitatge, en cas que sigui necessari.

Tot i així, el client també pot decidir utilitzar els serveis del PS des de qualsevol punt del procés. És tracta de donar tranquil·litat al comprador, assessorant-lo des del coneixement, l’experiència i la professionalitat en tots i cadascun dels passos. La nostra funció s'ha de dur des de la confiança que vetllarem pels interessos dels nostres clients.
En una inversió cal analitzar tres aspectes per poder decidir encertadament: liquiditat, rendibilitat i seguretat.

» La Liquiditat. No totes les inversions tenen la mateixa liquiditat o agilitat per ser convertides en diners. Així, un immoble és menys líquid que un dipòsit bancari.

» La Rendibilitat és el benefici que obtenim d’una inversió. Així, un dipòsit, en l’actualitat ofereix nivells de rendibilitat molt baixos, comparat amb el sector immobiliari o fons d’inversió.

» La seguretat o garantia respecte del capital invertit. Algunes inversions posen en risc el capital invertit i altres tenen garantit l’import del capital. Així, un dipòsit bancari, ofereix poca rendibilitat, però garanteix el capital. En canvi, els fons d’inversió poden oferir majors rendibilitats, però posant en risc el capital.

En funció d’aquests tres criteris, es pot definir el perfil de l’inversor, tenint en compte que cal prioritzar i definir quin dels criteris posen en primera, segona i tercera posició, sabent que no existeix la inversió totalment líquida, amb alta rendibilitat i total garantia.

El consultor ha de definir clarament el perfil inversor de cada client per poder oferir una resposta que satisfaci les expectatives de cada inversor.
Vivim en una època on els avenços tecnològics i un món globalitzat, acceleren els canvis legals, fiscals i la volatilitat del mercat. Per això, planificar el patrimoni personal, tenint en compte les teves circumstàncies i els teus objectius és la millor manera d’adaptar-se al nous entorns i viure tranquil.

Amb aquesta planificació pots arribar a conèixer millor els teus ingressos i les teves despeses, les teves necessitats de liquiditat i la teva capacitat d’estalvi, per projectar el futur de la millor manera possible i arribar als objectius, administrar millor el patrimoni actual i plantejar-te incrementar-lo. Estudiar quin és el millor producte on pots invertir, segons les necessitats marcades prèviament. També podràs conèixer millor els riscos als que testes sotmès i podràs assegurar el teu patrimoni així com planificar, en cas de que vulguis, el traspàs de patrimoni al teus hereus.
En absolut, qualsevol client com a particular, societat patrimonial o organització empresarial, pot tenir la necessitat de planificar el seu patrimoni.

Per nosaltres el més important és que el client quedi satisfet dels nostres serveis, independentment del seu patrimoni o de la quantitat que vulgui invertir.
La gestió patrimonial és tant per persones físiques com per persones jurídiques (empreses), i tant per empreses o societats patrimonials, com per empreses que el seu negoci principal no sigui l’adquisició d’actius.

Estudiar si és necessari diversificar el patrimoni de l’empresa i si és necessari adquirir actius, saber quin és el millor producte on invertir segons el moment i les necessitats de l’organització. Empreses que es veuen en la necessitat d’escollir entre diferents projectes, aconsellar-les sobre quina és la millor decisió.

És per aquest motiu, que som un equip multidisciplinar de professionals que us oferim la millor solució en cada moment i que actualitzem l’estudi patrimonial quan es produeixen canvis en la situació econòmica, financera o personal de l’organització o del client.

Darreres entrades al blog

Veure'n més